Bedrijf verkopen en belasting


Bedrijf verkopen en belasting

Ondernemers die hun bedrijf verkopen kunnen vaak (veel) belasting besparen. Met de verkoop van uw bedrijf is immers veel geld gemoeid. En iedere procent die u aan belasting moet betalen tikt dan hard aan. Er zijn manieren om belasting te besparen. Daarvoor moet u in een vroeg stadium over de verkoop van uw bedrijf nadenken. Hieronder enkele overwegingen voor fiscale optimalisatie.

Fiscale en juridische structuur is bepalend voor de belasting die u bij verkoop van uw bedrijf betaalt.

Wanneer u uw bedrijf in een naamloze of besloten vennootschap heeft gevat, doet u er verstandig aan een holding-werkmaatschappij structuur op te zetten. Vaak is dat het geval, maar we komen regelmatig ondernemers tegen die dit niet hebben. En dat is erg duur wanneer u uw bedrijf verkoopt. Met een slimme structuur voorkomt u dat u onnodig belasting over de koopsom betaalt.

Gelukkig kunt u de structuur van uw bedrijf wijzigen. Daarbij bent u echter wel aan regels gebonden. De structuurwijziging mag niet tot doel hebben minder belasting te betalen. Daarom moet u echt tijdig beginnen om uw bedrijf fiscaal te optimaliseren. Dat kan soms al 3 tot 5 jaar voor het transactiemoment zijn. Valt het binnen die termijn dan kan de belastingdienst stellen dat de structuur is opgezet om belastingvoordelen te realiseren. Betrek daarom tijdig uw adviseur bij uw verkoopplannen.

Er zijn ook verschillende faciliteiten waarmee u uw bedrijf fiscaal vriendelijk kunt overdragen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de bedrijfsfusieregeling. Ook voor opvolging binnen de familie of overdracht aan werknemers bestaan fiscale faciliteiten. Zo betaalt u minder belasting over opbrengst die uw bedrijf bij verkoop opbrengt.