Bedrijfsadvies bij verkoop met personeel


Bedrijfsadvies: Bedrijf verkopen met personeel

Bijna alle bedrijven die wij namens onze klanten verkopen hebben personeel in dienst. Regelmatig veel personeel, soms een paar trouwe medewerkers. Dat personeelsbestand is een mix van vast personeel, flexibel personeel, van parttimers en fulltimers. Eigenlijk personeel in alle soorten, maten, geuren en kleuren. Letterlijk. Vaak staat er ook nog personeel op de loonlijst dat tegelijk familie van de ondernemer is. Herkenbaar?

Vaak krijgen wij vragen over de positie van het personeel bij de verkoop van het bedrijf. Logisch, uw medewerkers vormen samen met u het bedrijf en zijn voor hun inkomen van de zaak afhankelijk. Als goed werkgever wilt u dat uw personeel gewoon de baan behoudt wanneer u uw exit realiseert en uw bedrijf verkoopt. En het goede nieuws is... een koper wil dat ook!!

Nu zou dit het einde van dit artikel kunnen zijn. Echter, personeel verdient bij verkoop van het bedrijf wel bijzondere aandacht. Vandaar dat we hier de belangrijkste aandachtspunten noemen.

Personeel maakt de waarde van uw bedrijf

Dit hoeven niet uit te leggen. Als verkopend ondernemer stapt u straks uit uw eigen bedrijf. En dan is het wel handig dat de tent niet meteen in elkaar stort. Dan verdampt de waarde immers als sneeuw voor de zon. Ook een koper zal zo redeneren en wil zien dat het succes van uw bedrijf niet volledig van u afhankelijk is. Dat betekent dat uw medewerkers in staat moeten zijn om u volledig te vervangen. Dat u volstrekt misbaar bent in uw eigen bedrijf. Om dat te bereiken moet u de taken binnen uw bedrijf verdelen en bevoegdheden delegeren. Zo betrekt u uw medewerkers echt bij uw business. Begin daar tijdig mee.

Personeel is 1 van de belangrijkste kostenposten

Klinkt tegenstrijdig met het vorige punt, niet? Toch is het zo. Nederland is niet bepaald een lage lonen land en de personeelskosten wegen zwaar op de resultatenrekening. Bovendien hebben medewerkers hier veel rechten. Deze rechten zijn in beginsel verbonden aan het personeel en gaan met hen mee over naar de koper van uw bedrijf. Dat is niet alleen het geval bij een aandelentransactie waarbij de aandelen in de vennootschap worden verkocht. Ook bij een activa-passiva transactie is dat het geval. De medewerkers zijn dan in principe aan de activa verbonden en gaan van rechtswege mee over naar de koper.

Nu zal een koper misschien niet al uw personeel willen overnemen. Bijvoorbeeld omdat er binnen beide bedrijven dubbele taken worden uitgevoerd waar de koper zelf al personeel voor in dienst heeft (bijv. administratie, middenkader management, etc.). Het is voor de koper dan niet efficient deze mensen over te nemen. Hier zullen dan regelingen worden getroffen.

Soms wil het personeel ook niet mee over naar de koper. Bijvoorbeeld omdat men langer moet reizen of omdat de inhoud van de werkzaamheden verandert. Een overname gaat vaak gepaard met een hoger verloop van personeel. Op zich niet vreemd. Uw medewerkers hebben immers voor uw bedrijf gekozen en niet voor de onderneming van de koper. Bovendien geeft een overname onrust bij uw personeel. Sommige mensen kunnen daar niet goed tegen, gaan om zich heen kijken en vertrekken. U moet er voor zorgen dat uw beste medewerkers dit niet doen. Die maken immers de waarde van uw bedrijf?

Een koper die een bedrijf met personeel overneemt, zal goed naar de kosten en de risicos kijken. Opgebouwde rechten gaan mee in de overdracht. En ook de aansprakelijkheid van de werkgever bij ziekteverzuim liegt er niet om, dus dit zal bij het boekenonderzoek onder een vergrootglas liggen. Hetzelfde geldt voor de afdracht van loonheffing, pensioenpremie, sociale lasten, de reservering van verlof- en vakantiedagen, dat regelgeving strikt wordt nageleefd (CAO, ARBO, etc.), noem maar op. Wanneer u uw bedrijf met succes wilt verkopen is het daarom essentieel dat u uw personeelsdossiers op orde heeft.

Een koper zal naar de productiviteit van uw personeel kijken en bij voorkeur willen kiezen welke medewerkers hij overneemt. Dat is zoals gezegd aan wettelijke regels gebonden. Tijdelijke contracten kunnen gemakkelijk niet worden verlengd en flexwerkers kunnen simpelweg naar huis worden gestuurd. Maar voor personeel met beter beschermde rechten ligt dat anders. Hier zult u zelf actie op moeten ondernemen en een regeling moeten treffen met personeel dat onvoldoende functioneert. Houd daar rekening mee wanneer u uw bedrijf verkoopt.

Bind uw belangrijkste medewerkers al voor de verkoop

Het klinkt logisch dat u uw meest waardevolle medewerkers al voor de verkoop aan uw bedrijf bindt. Dat doet u door u als goed werkgever te gedragen en deze medewerkers te koesteren. Het is handig hen op enig moment bij uw concrete verkoopplannen te betrekken en hen te informeren. De plannen moeten dan wel concreet zijn, anders maakt u hen alleen maar ongerust. Het is aan te raden dat zij ook aan de koper worden voorgesteld. Zij vertegenwoordigen immers de waarde van uw onderneming. Uiteraard is het pas veilig om dit te doen wanneer de juridische beschermingsmaatregelen zijn genomen.

Concurrentiegevoelige informatie

Het is niet zeldzaam dat personeel gaat lopen wanneer een bedrijf wordt verkocht. Dit brengt immers grote veranderingen met zich mee en daar zitten medewerkers niet altijd op te wachten. De verkoop van uw bedrijf is immers niet hun keuze, maar is iets tussen u en de koper. Het komt ook voor dat vertrekkend personeel bedrijfsgeheimen meeneemt naar hun nieuwe werkgever (vaak uw concurrent). Dit is uiterst vervelend voor u en vooral voor de koper. Die denkt immers met de aankoop van uw bedrijf zich ook het exclusieve recht op de interne knowhow te verschaffen. Kijk voor de verkoop daarom nog eens goed naar de hardheid van de arbeidscontracten en dan met name naar het non-concurrentiebeding en relatiebeding. Vertrekkend sleutelpersoneel kan u ook duur komen te staan. Niet zelden moeten verkopers garanties ten aanzien van het personeel verstrekken. En wanneer dat personeel dan vertrekt, kunt u een deel van de koopsom terugbetalen aan de koper. Dat drukt de prijs.

Samengevat komt er dus nogal wat kijken bij de verkoop van bedrijven met personeel op de loonlijst. U doet er goed aan hier rekening mee te houden en tijdig maatregelen te treffen. Maak uzelf onafhankelijk binnen uw bedrijf, bindt uw sleutelpersoneel aan uw onderneming en informeer hen zodra uw verkoopplannen concrete vormen aannemen. Leg verder goede personeelsdossiers aan en ruim uw eigen sores tijdig op. Dat maakt uw bedrijf beter verkoopbaar.