Verschillende kopers voor uw bedrijf

Er zijn vijf verschillende typen kopers en iedere koper zal uw bedrijf anders waarderen. Strategische partijen waarderen uw bedrijf het beste. Zij kunnen uw bedrijf in hun eigen strategie passen en zo synergievoordelen realiseren. Bijvoorbeeld omdat zij uw producten via hun eigen distributienetwerk op veel grotere schaal kunnen afzetten, hun assortiment compleet maken en extra rendement genereren. Maar zij waarderen uw bedrijf ook omdat zij willen voorkomen dat een andere strategische partij uw bedrijf overneemt. In dat geval missen zij dus niet alleen de synergievoordelen, maar krijgen ze er een sterkere concurrent voor terug (die deze voordelen wel heeft kunnen kopen).

Strategische kopers zijn gunstig voor u als verkopende partij

Financi�le kopers kunnen vaak geen synergievoordelen realiseren, maar zoeken rendement op hun investering. Zij hebben interesse in bedrijven die stand alone goed draaien. Bedrijven waar dus weinig actieve bemoeienis van hun kant nodig is en over goed eigen management beschikken. De meeste financiele kopers realiseren echter wel voordelen op het gebied van financieel management en administratie. Ook komt het voor dat zij een groep van elkaar aanvullende bedrijven kopen, waarbij onderling synergievoordelen ontstaan.

Een groeiende groep kopers betreft de Management Buy In (MBI) ondernemers. Dit zijn doorgaans mensen met veel (commerciele) ervaring en branchekennis die eerder als manager een bedrijf hebben geleid, maar nieuw zijn in het ondernemerschap. Zij kopen een bedrijf omdat zij wel hun ondernemersdroom willen realiseren, maar niet een bedrijf van de grond af willen opbouwen. Het voordeel is dat het vaak professionele managers zijn die goed kunnen delegeren. Het nadeel is dat hun financiele middelen vaak ontoereikend zijn. Bovendien zit er veel kaf tussen het koren.

Een andere mogelijkheid is dat uw medewerkers uw bedrijf overnemen. Dat wordt Management Buy Out (MBO) genoemd. Het voordeel is dat zij uw bedrijf erg goed kennen en het risico op mislukking is beperkt. Dat wordt ook door banken en investeerders onderkend, waardoor financiering gemakkelijker rond komt. Het nadeel is dat zij zelf vaak weinig financiele middelen hebben en de verkoper garant moet staan en/of een achtergestelde financiering moet verstrekken.

Het laatste type koper is de opkoper. Dit zijn partijen die bedrijven uit faillissement kopen of anderszins naar koopjes op zoek zijn. Bijvoorbeeld bedrijven met een opvolgprobleem. Het spreekt voor zich dat dit laatste type koper het minste voor uw bedrijf zal betalen.

Let bij het verkopen van uw bedrijf goed op met wat voor een type koper u te maken heeft en laat u bijstaan door een goede overnameadviseur.