Bedrijf verkopen en de KvK


De KvK en uw bedrijf verkopen

Vroeger organiseerde de KvK speciaal voor MKB-ondernemers die overwogen hun bedrijf te verkopen of juist een bedrijf wilden kopen jaarlijks een bedrijfsovername evenement. Dat waren de KvK Overnamedagen. Meestal in mei en alle regiokantoren van de KvK deden mee. De reden dat de KvK dit deed was omdat er volgens eigen cijfers jaarlijks 10.000 overnames mislukten en 20.000 bedrijven werden opgeheven. Dat zijn geen grappige aantallen. Logisch dus dat de KvK haar verantwoordelijkheid nam.

Inmiddels organiseert de KvK geen overnamedagen meer en raadt zij ondernemers met overnameplannen aan om een deskundig adviseur in te schakelen. Een uitstekend advies.

Onze inschatting is dat overnames vooral mislukken door een gebrek aan deskundigheid, objectiviteit en onvoldoende voorbereiding. Bedrijfsovername is een vak apart en het kost veel tijd om een deal te sluiten. Dat is niet iets wat u er gemakkelijk even bij doet. Bovendien is het werk voor specialisten en is beschikken over een netwerk en infrastructuur essentieel om deals te closen. Zelfs uw accountant heeft dit niet in huis.

Daarnaast is de verkoop van een bedrijf vaak emotioneel beladen. Logisch, u heeft jarenlang uw ziel en zaligheid in uw bedrijf gestopt en dat moet u dan gaan overdragen. Tegelijk heeft een koper een tegengesteld belang en zal hij vervelende vragen en nare opmerkingen maken om de prijs te drukken. Wij zien dit als koopsignalen en aanknopingspunten voor onderhandelingen, maar u moet daar natuurlijk wel tegen bestand zijn. Het komt regelmatig voor dat wij onze klant uit de gordijnen moeten halen omdat de koper hem geschoffeerd heeft.

Onvoldoende voorbereiding is een andere boosdoener voor mislukte overnames. Ten eerste moet u goed weten wat uw bedrijf waard is en waarom. Waarom heeft een koper geld over voor uw bedrijf? En hoeveel dan? Daarnaast wilt u weten hoe de kopersmarkt er uit ziet. Welke partijen zouden eveneens een belang kunnen hebben om uw bedrijf over te nemen? Ook zult u uw verkoopstrategie moeten bepalen aangezien kopers u niet uit eigen beweging een goed aanbod zullen doen. En de informatie die u verstrekt moet er goed uit zien, juist en volledig zijn en de koper voldoende informatie te verschaffen om tot een bieding te komen. Bedenk daarbij dat een koper aannames zal doen voor zaken die u niet vermeldt. En deze aannames zijn nooit in het voordeel van de verkoper.

Als u wilt dat de verkoop van uw bedrijf slaagt, dan doet u er goed aan om een overnameadviseur in te schakelen. Luister naar de KvK, zij kunnen het weten!

Zodra de overname rond is en u uw bedrijf aan de koper heeft overgedragen, moet u daarvan nog melding maken bij de KvK. U geeft dan door dat u uw bedrijf heeft overdragen en ook aan wie. Vanaf dat moment staat het bedrijf niet meer op uw naam. De KvK geeft dit vervolgens weer door aan de Belastingdienst.