Management Buy In (MBI) & financiering

(Senior) management buy in, financiering en de exacte betekenis hiervan.