Stappenplan bedrijf verkopen


Stappenplan bedrijf verkopen

De meeste ondernemers hebben nog nooit hun bedrijf verkocht en weten niet wat hen te wachten staat. Bedrijfsovername is complex en de belangen zijn enorm. Voor veel ondernemers is hun bedrijf het pensioen. Dat maakt de verkoop van uw bedrijf 1 van de belangrijkste deals in uw leven. Zaak om het meteen goed aan te pakken en u goed voor te bereiden. Want wat u in het voortraject laat liggen, kan zelfs de beste verkoper er niet bij praten.

Het Stappenplan Bedrijf Verkopen is een handig hulpmiddel om uw onderneming succesvol over te dragen. Het geeft houvast bij de verkoop van uw bedrijf. Ieder verkooptraject verloopt op ongeveer dezelfde manier:

1. Waarde bedrijf bepalen

De eerste stap in het stappenplan is de waardebepaling van uw bedrijf. Er zijn verschillende methoden om bedrijven te waarderen. En ook verschillende specialisten die zich hiermee bezig houden. Dat geeft dus een grote verscheidenheid aan uitkomsten. Toch is het handig om hier serieus werk van te maken. U moet weten waar u over praat.

2. Kopersmarkt in kaart brengen

Er zijn verschillende soorten kopers en de waarde is voor iedereen anders. De truc is om de ideale koper voor uw bedrijf te vinden en deze te interesseren voor een overname. Het is belangrijk om dit slim aan te pakken en de mogelijke kopers vooraf te screenen. Dat is wat meer werk, maar het betaalt zich terug in de overnameprijs. De tweede stap in het stappenplan richt zich hier op.

3. Verkoopdocumentatie opstellen

Voordat u kopers kunt gaan benaderen, heeft u documenten nodig. Het is belangrijk deze documenten zorgvuldig op te stellen. Een mogelijke koper steunt hierop bij het uitbrengen van het overnamebod en aan de informatie zullen rechten worden ontleend. In stap 3 van het stappenplan heeft u het volgende nodig:

  1. Kort anoniem profiel / Teaser om de interesse van kandidaat kopers te wekken;
  2. Geheimhoudingsovereenkomst / Non Disclosure Agreement (NDA) om ervoor te zorgen dat informatie vertrouwelijk blijft;
  3. Verkoopmemorandum (soort brochure) om basale informatie te verstrekken wanneer de kandidaat koper serieuze interesse in uw bedrijf heeft.

4. Kopers benaderen

U kunt de kandidaat kopers op verschillende manieren benaderen. En niet alle manieren zijn even handig zoals blijkt uit ons stappenplan. Het is aan te raden dit niet zelf te doen. Ten eerste weet iedereen dan dat uw bedrijf te koop is. En ten tweede is de verkoop van een bedrijf een emotionele, tijdrovende en complexe klus dat u beter aan een specialist als een overnameadviseur kunt overlaten. U bereikt de beste resultaten wanneer u met meerdere kopers tegelijk in gesprek bent. Daarmee behoudt u zelf de regie over het verkooptraject.

5. Eerste kennismaking

De vijfde stap in het stappenplan betreft de eerste kennismaking met kandidaten. Met de serieuze kandidaat kopers wordt een eerste kennismaking gepland. Doelstelling hierbij is wederzijds informatie uit te wisselen. De kandidaat koper heeft deze informatie nodig om een indicatief overnamebod uit te brengen. En u als verkoper wilt natuurlijk weten met wie u zaken doet en wat er na de overname met uw bedrijf gaat gebeuren. De eerste kennismaking verloopt in principe altijd zeer vriendelijk. De ondernemers hebben veel raakvlakken, zitten beiden in dezelfde markt en hebben daardoor vaak een klik. Toch is dit meteen de eerste onderhandeling. Professioneel aanpakken dus!

6. Onderhandelen

Wanneer de indicatieve biedingen binnen zijn, worden met de serieuze kandidaat kopers vervolggesprekken gepland. Hierbij proberen we te achterhalen hoeveel rek er in het overnamebod zit. Dat gaat veel verder dan de prijs. Ook de betaling van de koopsom, de dealstructuur, overnamefinanciering, waarborgen, garanties, etc. zijn van belang in de onderhandeling. Het gaat om het totale plaatje. Opnieuw is het af te raden dat u zelf gaat onderhandelen. U bent emotioneel betrokken bij uw bedrijf en heeft waarschijnlijk niet veel verstand van bedrijfsovername. Bovendien zou u in uw enthousiasme te voortvarend aan de slag kunnen gaan, waardoor de deal op hoofdlijnen juridisch al rond is terwijl over belangrijke zaken nog moet worden onderhandeld. Misschien overkomt u dat niet, maar wij hebben het allemaal al voorbij zien komen. En de gevolgen zijn groot.

Onze aanpak is met alle serieuze kandidaat kopers parallel in gesprek te gaan. Op die manier houden we zelf de regie over het verkooptraject en wakkeren we concurrentie tussen kandidaat kopers aan. En dat levert u de beste deal op. Immers, zonder concurrentie is er geen markt en daarmee ook geen reele basis voor een overnameprijs.

7. Koopovereenkomst of intentieverklaring opstellen

Wanneer met een koper overeenstemming op hoofdlijnen is bereikt, wordt de koopovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken tot in detail beschreven, waaronder de overnameprijs, de betaling daarvan, de garanties en vrijwaringen en de ontbindende voorwaarden. Wij stellen bij voorkeur zelf de overeenkomsten op. Zo weten we zeker dat uw belangen juist worden verwoord en behartigd. Wie schrijft die blijft is hier van toepassing. Soms wordt er eerst een intentieverklaring opgesteld (ook wel Letter of Intent of LOI genoemd). Dit komt op hetzelfde neer.

8. Boekenonderzoek (due diligence)

Na ondertekening van de koopovereenkomst of de intentieverklaring zal de koper boekenonderzoek willen verrichten (due dilligence onderzoek). Een koper heeft immers een onderzoekplicht en wordt geacht deze naar behoren te vervullen. De aard van de overname (omvang, dealstructuur en branche) bepalen de reikwijdte en diepgang van dit onderzoek. Bij dit onderzoek zal de koper toetsen in hoeverre de door de verkoper verstrekte informatie betrouwbaar en juist is. Ook zal de koper nagaan of er nog relevante zaken spelen (de lijken in de kast). Veel ondernemers ervaren het boekenonderzoek als zeer onprettig en gezeur. Dat begrijpen we goed, maar het hoort bij bedrijfsovername. Een koper heeft onderzoekplicht en de verkoper een meldingsplicht. Hier moeten partijen zorgvuldig mee omgaan. Goede voorbereiding maakt het wel een stuk gemakkelijker en geeft minder risico dat de overname alsnog afketst. Een koper kan immers een beroep op de ontbindende voorwaarden doen waardoor u vaak automatisch aansprakelijk bent voor alle gemaakte kosten. Bovendien kunt u daarover haast niet procederen. Probeer maar eens een bedrijf te verkopen waar een juridisch geschil in zit. Kortom: laat u gewoon professioneel begeleiden.

9. Afronding

Wanneer het boekenonderzoek geen aanleiding geeft van de transactie af te zien, zal deze zoals overeengekomen worden afgerond. Dat betekent dat de koopsom wordt voldaan, dat aandelen en/of activa worden geleverd, etc.

Dit betekent niet meteen dat u klaar bent. Integendeel. Het is gebruikelijk dat de verkoper bijdraagt aan een soepele overdracht van de onderneming. Emotioneel kan dit lastig zijn voor de verkopende ondernemer. Het is lang geleden dat u voor een baas heeft gewerkt en nu hebt u het in uw eigen bedrijf niet meer voor het zeggen. Het is daarom handig deze periode niet te lang te maken.