Overnameadviseur kiezen, onze tips

Een overnameadviseur kiest u niet dagelijks. De meeste ondernemers verkopen maar 1 of hoogstens een paar keer hun bedrijf. Soms is dit omdat ze met pensioen gaan, maar steeds vaker is de reden dat ze nieuwe kansen zien. Het blijven immers ondernemers. Wat de aanleiding ook is, om de nieuwe toekomst te kunnen bekostigen moet het geld uit het bedrijf worden gehaald en wordt de zaak verkocht. Dat het vaak om grote bedragen gaat staat vast. Bedenkt u zich maar eens hoeveel klanten u moet bedienen om een dergelijk bedrag bijeen te krijgen. Dat duurt jaren. De verkoop van uw bedrijf is daarmee 1 van de belangrijkste deals van uw leven. Belangrijk genoeg om het dus meteen goed te doen.

Bedrijfsovername is complex. In de eerste plaats omdat u de waarde van uw bedrijf moet gaan bepalen. Hiervoor is een behoorlijke kennis van financien essentieel. Vast niet uw grootste hobby. Daarnaast kleeft er een groot aantal fiscale en juridische zaken aan een overdracht. Goed advies hierbij betaalt zich meer dan terug. Of doet u dit liever zelf? En ook het vinden van geschikte kopers, het voeren van onderhandelingen of de voorbereiding van de deal zijn een vak apart. Misschien toch verstandig om u hierbij te laten adviseren?

TIP: bereken zelf in minder dan 2 minuten wat uw bedrijf waard is!

Een overnameadviseur is te herkennen aan

De ene overnameadviseur is de andere niet. Er is een groot verschil in de kwaliteit van het advies dat u krijgt. En omdat de deal zo ontzettend belangrijk voor u is, doet u er goed aan zich even in uw overnameadviseur te verdiepen. Voordat u hem inhuurt uiteraard. Hierbij zouden de onderstaande tips u zomaar van dienst kunnen zijn. Zodat u weet waar u op moet letten.

Overnameadviseur en goede kennis van financien

Zoals gezegd is goede kennis van financien van groot belang. Maar het lastige is hier dat er twee soorten financiele kennis zijn: boekhoudkennis en economische kennis. Boekhoudkennis is nodig om jaarrekeningen op te stellen en ervoor te zorgen dat transacties volgens de geldende boekhoudnormen worden geboekt. Zodat uw jaarrekening een getrouw beeld geeft van de vermogensopbouw. Dit doet uw accountant voor u. Kenmerkend is dat men terugkijkt op het afgelopen boekjaar en dit met de jaren daarvoor vergelijkt. Een ander kenmerk is dat uitgaven niet altijd als kosten worden aangemerkt en andersom. Een voorbeeld hiervan zijn afschrijvingen. Wel een kostenpost, maar de uitgave is gedaan op het moment dat u de investering deed.

De andere soort financiele kennis is economische kennis. Deze gaat er vanuit dat waarde ontstaat door het toekomstige nut en de hiermee gemoeide risicos. Het toekomstige nut wordt uitgedrukt in kasstromen. Hierbij wordt rekening gehouden met de tijdwaarde van geld. Dit betekent dat een euro vandaag meer waard is dan hetzelfde bedrag volgend jaar. Door uitstel van ontvangst kunt u er nu niets mee doen en mist u bovendien een jaar aan rente inkomsten. De voornaamste verschillen tussen deze twee stromingen zit dus in de manier van kijken. Accountants stellen de geldende jaarrekening-regels centraal, terwijl economen vooral naar kasstromen kijken.

Kijkt uw overnameadviseur naar het verleden of naar de toekomst? Het antwoord op die vraag is belangrijker dan u wellicht zult denken.

De waarde van uw bedrijf ligt in de toekomst

Een koper koopt uw bedrijf om er in de toekomst geld mee te gaan verdienen. En niet om het glorierijke verleden. Kopers waarderen het bedrijf dus als een econoom. Het toekomstperspectief hangt daardoor wel samen met degene die uw bedrijf koopt. Immers, als u uw bedrijf aan een incompetente ondernemer verkoopt zal die toekomst niet al te best zijn. En de waarde dus ook niet. Maar als u uw bedrijf aan een partij verkoopt die strategische mogelijkheden ziet, is dat een heel ander verhaal. Deze koper koopt met uw bedrijf misschien know how die aanvullend op zijn eigen producten is. Of kan uw producten via zijn eigen distributienetwerk beter en op grotere schaal wegzetten. Het mag duidelijk zijn dat de waarde van uw bedrijf voor deze koper groter is. Net als bij kunst, hangt de waarde van uw bedrijf dus af van degene die waardeert.

Let bij de keuze van uw overnameadviseur dus op dat hij voldoende econoom is en uw bedrijf op basis van een reeel toekomstbeeld waardeert.

Overnameadviseur en goede kennis van uw business

De waarde van uw bedrijf zit in de business. En niet in het rekenmodel. Het zijn de kwaliteit van uw ondernemerschap, van uw mensen, de technologie en klantrelaties die uw bedrijf bezit die de waarde maken. Veel overnameadviseurs hebben vooral verstand van financien en kunnen prima rekenen. Zij verschuilen zich achter onnavolgbare terminologie die menig ondernemer de oren doet klapperen en verpakken dit in lijvige rapporten.

Uw waarde wordt gemaakt door uw bedrijf. Een overnameadviseur kan wel alles berekenen, maar daardoor ontvangt u geen stuiver meer! Belangrijker is het dat u weet waarom uw bedrijf een bepaalde waarde heeft. Het gaat er dan niet om dat u de financiele tovenarij kunt volgen. Wel moet u een antwoord op de volgende vragen kunnen geven. Waar verdient u nu eigenlijk uw geld mee? En wat maakt uw bedrijf nu uniek? Als u het antwoord op de eerste vraag weet, weet u ook wat u nog kunt doen om de waarde te vergroten. En het antwoord op de tweede vraag geeft u inzicht in de reden dat kopers uw bedrijf willen overnemen. Deze antwoorden samen leggen de basis voor een reele waardering en maken het mogelijk dat u de beste prijs ontvangt.

Let bij de keuze van uw overnameadviseur dus op dat hij uw business echt begrijpt en niet enkel een financiele rekenaar is.

Goede onderhandelvaardigheden of liever een goede voorbereiding?

Een belangrijk deel van de overname is de onderhandeling. Een cruciaal moment en voor ondernemers meestal niet leuk. De verkoop van hun bedrijf een emotionele aangelegenheid. Het is immers uw levenswerk waar u terecht trots op bent en dat u nu aan een ander moet overdragen. En die ander zeurt maar door over pietluttigheden en lijkt niets voor uw bedrijf over te hebben. Vaak worden ondernemers boos of verdrietig, doen water bij de wijn of gooien de deur juist hard dicht. Dure fouten.

Onderhandelen wordt een stuk leuker als u zelf de regels bepaalt en de kaarten in handen heeft. En dat kan heel goed. Als u maar weet wat uw bedrijf uniek maakt, welke alternatieven de koper heeft, als u zelf alternatieven heeft en niet per se hoeft te verkopen en als er geen lijken in de kast zitten. Houd steeds voor ogen dat de koper bij u zit omdat hij uw bedrijf graag wil kopen. Verder is het handig om er een overnameadviseur bij te betrekken. Deze is niet emotioneel gebonden, heeft ervaring in onderhandelen en kan de bad cop spelen.

Let bij de keuze van uw overnameadviseur dus op dat hij voldoende aandacht aan de voorbereiding van de deal schenkt. Hiermee verbetert u uw onderhandelingspositie en ontvangt u meer voor uw bedrijf.

Een goede overnameadviseur voldoet dus aan de volgende 3 kenmerken:

  1. Een overnameadviseur is econoom en;
  2. Een overnameadviseur is bedrijfskundige en/of ondernemer;
  3. Een overnameadviseur besteed veel aandacht aan de verbetering van uw onderhandelingspositie.

Tot slot nog een toelichting bij twee verschillende typen overnameadviseurs.

Accountants: deskundig, maar andere kijk op waarde

Voor bedrijfsovernameadvies kunt u bij uw accountant terecht. Deze kent u en uw bedrijf en heeft veel verstand van cijfers. Cijfers die u in het afgelopen jaar en daarvoor heeft behaald. In het verleden dus. Maar zoals u nu weet wordt de waarde van een bedrijf door het toekomstperspectief bepaald. Dat is onzeker, hangt af van aannames en de mate waarin u deze kunt onderbouwen. Veel accountants gaan hier vaak uiterst conservatief mee om. Dat schrijft hun NIVRA-gedragscode voor (voorzichtigheidsbeginsel). Heel nuttig als het gaat om het opstellen van een betrouwbare jaarrekening. Maar minder handig bij het bepalen van de waarde van uw bedrijf. Het geeft vaak een te pessimistisch beeld.

Toegegeven, de ene accountant is de andere niet. Er zijn zeker accountants die voldoende econoom zijn en uitstekend bedrijven kunnen waarderen. En bovendien over een uitgebreid netwerk van bedrijven beschikken. Dit betoog is uitsluitend bedoeld u bewust te maken dat uw accountant niet noodzakelijk de beste partner is om uw bedrijf mee te verkopen. Een vraag die kan helpen is: Zou u uw accountant ook op uw klanten kunnen afsturen om uw producten te verkopen?. Als dit antwoord nee is, moet u zich eens afvragen of u dat wel bij de allerbelangrijkste deal van uw leven zou moeten doen.

Overigens werken wij graag met accountants samen. Bijvoorbeeld om beter inzicht in de jaarrekeningen te krijgen of fiscale zaken af te handelen. Verder kunt u uw accountant heel goed als second opinion inzetten om het proces samen met u te volgen.

Pas op voor no cure no pay

Er zijn genoeg overnameadviseurs die claimen specialist in bedrijfsovernames te zijn. Ondernemers met grijze haren en een charismatisch voorkomen die enkel op no cure no pay of succes fee basis werken. Weinig risico voor u zult u denken. Helaas zit ook hier weer een addertje onder het gras. Overnameadviseurs bedingen exclusiviteit. U mag uw bedrijf alleen via deze adviseur verkopen en bent dus gebonden. Logisch, uw adviseur doet zijn best voor u en die moeite wil hij wel terugverdienen. Andersom is uw adviseur u echter helemaal niets verplicht. Maar als hij heel toevallig iemand tegenkomt die uw bedrijf wellicht wel zou willen kopen. Deze adviseur zal niet voor u gaan rennen. En dat is niet handig bij de belangrijkste deal van uw leven.

Tot slot: vertrouw niet blindelings op uw overnameadviseur

De verkoop van uw bedrijf blijft uw verantwoordelijkheid. Niet die van uw adviseur. Uw adviseur is meestal niet zozeer gebaat bij de hoogste prijs, maar bij een vlotte deal. Daardoor staat uw overnameadviseur dus vooral aan zijn eigen kant, en niet noodzakelijk aan die van u. Hij zal u daarom aansporen uw verwachtingen naar beneden bij te stellen en gebruikt hierbij de complexiteit van bedrijfsovername als wapen. Gepaste achterdocht is verstandig. Zorg ervoor dat u uw overnameadviseur kunt volgen en dat u de basics van corporate finance kent. Zodat u weet wat uw bedrijf waard is en waarom. Of kies voor een overnameadviseur die het niet moeilijker maakt dan het is en echt uw belang nastreeft. Neem eens contact met Waardemakers op.